Добре дошли

ДГ „Пролет” в село Тънково е открита най-тържествено на 04.09.1984г., с капацитет 50 деца с предвидени две групи. 

От периода на откриването през 1984г. до днес, детската градина е ръководена от следните директори :

Василка Велчева - директор с група 
Атанаска Мравова - директор с група
Олга Стоянова - директор с група 
Ана Узунова - директор с група 
Кремена Георгиева - от 2014г. директор с група 


Днес в ДГ ”Пролет” работи педагогически екип от високо квалифицирани учители, които създават всички необходими условия за:

- развитие на емоционално - волевата сфера;
- формиране сферата на интересите и мотивите на поведение;
- цялостно изграждане на детската личност.