Документи 2018/2019

Прием - Свободни места

Обява за свободни места

Обявление

План за въвеждащо и продължаващо обучение на служетелите на ДГ против терорима и изпирането на пари

Обява свободни места

Заявление за прием

Наредба за таксите

Наредба за прием на деца в общински ДГ

Наредба 11 - Определяне на такси

Заповед  - Правилник за дейността 24.10.2018г.

Заповед за актуализация на ПВТР 24.10.2018г.

Годишен план - 2018-2019г.

Годишен план за повишавене квалификацията

Дневен режим 3-4 годишни r 5-6г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Мерки за превенция при агресивно поведение

ПВТР 2018-19 г.

ПЛАН БДП

План за квалификационната дейност на ДГ 2018-2019г

План за контролната дейност на ДГ 2018-2019г.

План за работа с родителите в ПГВ група

План заседанията на ПС - 2018- 2019г.

План-за-работа-с-родителите

ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

Правила за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

ПРАВИЛНИК - БУВОТ

Правилник за дейността на ДГ Пролет

Празничен календар

Програма по БЕ

Програмна система- 2018-2019

Регламент за награждаване на деца в ДГ Пролет

ПРАВИЛА за достъп в сграда и дворно пространство