Документи 2019/2020

Обява свободни места 2020-2021г

Правилник за дейността на ДГ Пролет

Заповед за актуализиран Правилник за дейността

График - Прием 2020/2021

Заповед - отмяна на такси в ДГ

Обява прием деца 2020-2021г

Годишен план - 2019-2020г.

Годишен план за повишавене квалификацията 

Дневен режим 3-4 годишни r 5-6г. и летен

Мерки за превенция при агресивно поведение

ПВТР 2019-20 г.

План  - комисия за превенция за закрила на децата

ПЛАН БДП

План взаимодействие между ДГ и Училище

План за квалификационната дейност на ДГ 2018-2019г

План за контролната дейност на ДГ 2018-2019г.

План за работа с родителите в ПГВ група

План заседанията на ПС - 2019- 2020г.

ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

Правила за осигуряване на превенция на насилието и тормоза

Правила за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Правилник за дейността на ДГ Пролет

празничен календар

Програма за гражданско образование

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Програма по БЕ

Програмна система- 2019-2020

Регламент за награждаване на деца в ДГ Пролет